Verbetering bruikbaarheid IT systemen op management niveau.


Haalt u alles uit uw IT systeem?

Kunt u uw bedrijf sturen op basis van de aangeleverde management rapportages?

Is uw financiële afdeling de halve maand bezig met de maandafsluiting?

Heeft u het gevoel dat het beter kan?

Veel bedrijven hebben veel in hun IT systeem geïnvesteerd, maar zijn niet tevreden over het resultaat.

Het vertalen van de opgeslagen gegevens naar inzicht over het reilen en zeilen van de onderneming is daarbij een bewerkelijk en tijdrovend proces. Bizzbrain biedt u de kans om wel het gewenste inzicht te verkrijgen

Door de bij verschillende klanten in diverse branches opgedane ervaring zijn wij een gesprekspartner op niveau. Hierdoor kunnen wij uw snel en goed helpen.

Wij analyseren uw huidige behoefte , komen met prikkelende ideeën en stemmen met u af waar u met de minste moeite het snelste resultaat kunt bereiken.

Vervolgens realiseren we op korte termijn de eerste resultaten en het door u gewenste inzicht.

De gemaakte investering wordt hierdoor snel terugverdiend.
Wij gebruiken hiervoor in vrijwel alle gevallen de gereedschappen waarover uw bedrijf al beschikt maar waar u onvoldoende of geen gebruik van maakt.

Onze ervaring leert dat de benodigde informatie niet altijd eenvoudig te ontsluiten is, of dat er onjuiste of incomplete gegevens in de systemen zijn opgeslagen.
Middels onze data-analyse aanpak komen we ook in deze gevallen tot een oplossing.

Ook is het mogelijk dat we verbeteringen in de huidige systemen voorstellen. Hiervoor bieden we onze “second opinion” dienstverlening.